הוסף תגובה על בית עסק!

הגרלה לחברי קבוצת הפייסבוק
תושבי ראשון לציון


כללים לכתיבת תגובה
כל תגובה צריכה להכיל בין 50 ל-1000 תווים
יש להימנע משימוש בשפה לא נאותה ומעליבה
יש לפרסם תגובות רק על עסקים ובעלי מקצוע איתם עבדתם
בתגובה יש לציין מה היתה סוג העבודה ומתי היא בוצעה
יש לדרג את התגובה בין 1 (גרוע ביותר) ל-5 (מעולה)